İleri Teknoloji Seramikleri Okulu

14 Ekim 2014
Anadolu Üniversitesi İki Eylül Kampüsü - Eskişehir

Seramikler insanoğlunun geliştirdiği ilk sentetik malzemelerdendir. Kullanılan hammaddelerin saflığı ve bileşim çeşitliliği zaman içerisinde artmış, üretim süreçleri ve mikroyapı kontrolü gelişmiş ve bunlarla bağlantılı olarak kullanım alanları çeşitlenmiştir. III. Uluslararası Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya kongresi (SERES'14) kapsamında düzenlenecek olan Seramik Okulu’nda son yıllarda özellikle ileri teknoloji seramiklerinin üretim süreçlerinde yaşanan gelişmelerin ele alındığı, ayrıca temel bazı yöntem ve testlerin hatırlatıldığı, belirli konu başlıklarını içeren ve konunun uzmanları tarafından verilen, birer saatlik yoğun ders-seminerlerden oluşan bir program planlanmıştır. Program da yer verilen konu başlıkları sadece ileri teknoloji seramikleri ile sınırlı olmayıp genel olarak tüm seramik sektörüne hitap etmektedir. Seramik alanında çalışan genç profesyonellere ve lisansüstü öğrencilere hitap eden bu program kongreden bir gün önce gerçekleştirilecektir. Bu eğitim programına kongreden ayrı olarak kayıt alınacaktır.

Konular

Okul Program Akışı

Katılım Ücretleri

Dernek Üyesi Katılımcı (Lisans ve Lisansüstü)100.00 TL
Dernek Üyesi Olmayan Katılımcı (Lisans ve Lisansüstü)150.00 TL
Dernek Üyesi Katılımcı (Diğer)150.00 TL
Dernek Üyesi Olmayan Katılımcı (Diğer)200.00 TL

Kayıt Formunu indirmek için tıklayınız...

Katılım ücretinizi ödedikten sonra, yukarıdaki linki tıklayarak dolduracağınız formu ve ödeme belgenizi aşağıdaki iletişim bilgilerinden Belgin Özdoğan' a bildirmeniz gerekmektedir.

Belgin ÖZDOĞAN
belgin@serfed.com
Tel: 0216 629 01 00 / 115 - 116
Fax: 0216 629 01 10

NOT: Bu fiyatlara okul esnasında verilecek ara ikramlar, öğle yemeği, ders notları ve katılım sertifikası dahildir.