Bilimsel Program


Bilimsel Programa Genel Bakış

Bilimsel Programı görüntülemek ve kaydetmek için tıklayın (PDF biçimindedir).

Poster Programını görüntülemek ve kaydetmek için tıklayın (PDF biçimindedir).

Bağlantıları sağ tıklayarak, açılan menüden "Hedefi farklı kaydet" seçeneği ile dosyaları doğrudan bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

İleri Teknoloji Seramikleri

 • Biyoseramikler
  • Biyo İnert Seramikler
  • Biyo Aktif Seramikler
  • Nanoteknolojik Uygulamalar
 • Elektriksel, Manyetik ve Optik Uygulamalar için Seramikler
  • Dielektrik, Piezoelektrik, Piroelektrik ve Ferroelektrik Seramikler ve Uygulamaları
  • Manyetik Seramikler ve Multiferroikler
  • Mikrodalga Seramikleri
  • Yüksek Sıcaklık Süperiletkenleri
  • Varistör, Rezistör, Termistör vb. Non-lineer İletkenlik Davranışı Gösteren Seramikler
  • Optik Uygulamalar ve Kristaller
 • Seramik Kompozitler ve Uygulamaları
  • Seramik Matris –Seramik Takviyeli Kompozitler
  • Metal Matris – Seramik Takviyeli Kompozitler
  • Polimer Matris – Seramik Takviyeli Kompozitler
  • Kompozitlerin Üretim Yöntemleri ve Uygulamaları
 • Yenilikçi Sentez Yöntemleri ve Üretim Süreçleri
  • Yenilikçi Toz Sentez Yöntemleri (Kimyasal Yöntemler, Mekanik Alaşımlama vb.)
  • Koloidal Dağıtma, Yüzey Modifikasyonu
  • Şekillendirme Yöntemleri (Presleme, Asıltı-Jel-Şerit Döküm, Ekstrüzyon, Enjeksiyon, Solid Free Form vb.)
  • Sinterleme ve Yoğunlaştırma (Konvansiyonel, Sıvı Faz, Spark Plasma, Sıcak Presleme vb.)
  • Tek Kristal Büyütme
  • Üretim Süreci – Mikroyapı – Özellik İlişkileri
 • Enerji ve Çevre Uygulamaları için Seramikler
  • Katı Oksit Yakıt Hücreleri ve Bileşenleri
  • Proton ve Oksijen İyon İletkenler
  • Lityum İyon Pilleri için Elektrolitler
  • Zeolit vb. Mikrogözenekli Membranlar
  • Katalitik İşlevsel Seramikler
 • Yüzey İşlemleri, Kaplamalar ve İnce Filmler
  • Yüzey Modifikasyonu ve Seramik Kaplama Yöntemleri (Plasma Spray, Mikroark Oksidasyon vb.)
  • İşlevsel Gradyanlı Kaplamalar
  • İnce Filmlerin Sentezi ve Uygulamaları (Sol-Jel, CVD, PVD, vb.)
 • Yapısal Teknik Seramikler
  • Alümina, Zirkonya vb. Yüksek Sıcaklık Yapısal Seramikleri ve Uygulamaları
  • SiAlON, SiC, Si3N4 vb. Yüksek Tokluk ve Sertlikteki Aşındırıcı Seramikler ve Uygulamaları

Geleneksel Seramikler

 • Silikatlar
  • Hammaddeler
  • Sır ve Emaye
  • Karo (Dijital Dekorasyon, Eneerji ve Çevre)
  • Sağlık Gereçleri
 • Refrakterler
  • Endüstriyel Atıklardan Refrakter Malzeme Üretimi
  • Yeni Refrakter Malzemeler
  • Çevre Dostu Refrakterler
  • Yüksek Sıcaklık Refrakterleri
 • Seramik Pigmentler
  • Yeni Pigment Formülasyonları
  • Üretim Teknolojileri
  • Karakterizasyon Teknikleri
 • Geopolimerler ve Çimento
 • Endüstriyel
  • Kuru Öğütme Sistemlerinde Yenilikler
  • Dijital Baskı Teknolojisinde Yenilikler
  • Sıralama Teknolojisinde Yenilikler
  • Parlatma Teknolojisinde Yenilikler
 • Standartlar
 • Enerji ve Çevre
  • Seramik Üretiminde Enerji Verimliliği
  • Seramik Sektöründe Atık Isı Kazanımı
 • Karakterizasyon

Arkeometri ve Arkeoloji

SERES 2014 arkeolojik seramik ve diğer ilgili malzemelerin teknoloji, provenans, tarihlendirme, restorasyon ve konservasyon çalışmaları üzerine odaklanmaktadır. Kongrenin Arkeometri ve Arkeoloji oturumu aşağıda verilen temaları içermektedir;

 • Seramikler, Sırlar, Cam ve Vitrifiye Malzemeler (teknoloji ve provenans)
 • Metalurjik Seramikler (teknoloji ve provenans)
 • Taş, Harç ve Pigmentler (teknoloji ve provenans)
 • Arkeokronometri (tarihlendirme)
 • Arkeolojide Seramikler, Sırlar, Cam, Boya ve Koroplastik Sanat
 • Arkeolojide Seramik ve Cam Malzemelerin Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları
 • Diğer (Sanat ve Arkeometride kullanılan karakterizasyon teknikleri veya bunların geliştirilmesi üzerine yapılan çalışmalar gibi)

Cam ve Cam Seramikler

 • Cam Hammaddeleri
 • Üretim Süreçleri
 • Renk Oluşumu
 • Geleneksel Camlar
 • İleri Teknoloji Camları
 • Ticari Camlar
 • Camlarda Nano Uygulamalar
 • Cam Elyaf
 • Optik Camlar
 • Kaplamalı Camlar
 • Temperleme ve Tavlama
 • Cam-seramikler
 • Biyo-cam ve Cam-seramikler
 • Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

Sanat

 • Çağdaş Seramik Sanatı
 • Çağdaş Cam Sanatı
 • Geleneksel Seramikler (Zanaat)
 • Geleneksel Camlar (Zanaat)
 • Seramik Tasarımı
 • Cam Tasarımı
 • Seramik Pişirim Teknikleri
 • Seramik Sanatı Üzerine Eleştiriler
 • Çevresel Seramik Sanatı

Makale Değerlendirme Kurulu (Sanat)

 • Prof. Ömür BAKIRER (ODTÜ)
 • Prof. Güngör GÜNER
 • Prof. Sevim ÇİZER (Dokuzeylül Üniversitesi)
 • Prof. Süleyman BELEN (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
 • Prof. Emel ŞÖLENAY (Anadolu Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Candan DİZDAR TERWIEL (Hacettepe Üniversitesi)
 • Doç. Emre FEYZOĞLU (Hacettepe Üniversitesi)
 • Doç. Lerzan ÖZER (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
 • Doç. Ezgi HAKAN MARTINEZ (Anadolu Üniversitesi)
 • Doç. Dilek ALKAN ÖZDEMİR (Anadolu Üniversitesi)
 • Doç. Tolga SAVAŞ (Hacettepe Üniversitesi)
 • Yrd. Doç. Nurdan ASLAN (Marmara Universitesi)
 • Yrd. Doç. Candan GÜNGÖR (Dokuzeylül Üniversitesi)
 • Yrd. Doç. Temel KÖSELER (Dokuzeylül Üniversitesi)