Önemli Tarihler

18 Temmuz 2014, Özet gönderimi son tarihi

8 Ağustos 2014, Özet kabullerinin bildirilmesi

1 Eylül 2014, Erken kayıt son tarihi

10 Ekim 2014, bildiri tam metinlerinin gönderimi son tarihi

15-17 EKim 2014, Kongre tarihi