Menü Kapat

Webinar #4 – Seramik Malzemelerin Mekanik Özellikleri ve Ölçüm Yöntemleri – Prof. Dr. Yahya K. TÜR

Seramik malzemeler sertlik, aşınma direnci ve yüksek sıcaklıklarda kimyasal karalılığın gerekli
olduğu özel uygulamalarda metallere göre büyük avantajlar sunarlar. Ayrıca yüksek teorik
mukavemetleri ve özellikle kristal yapılı seramik malzemelerin yüksek elastik modulü onları
cazip kılmaktadır. Bununla birlikte, mühendislik uygulamalarında daha yaygın kullanımları
kırılganlıkları nedeniyle kısıtlı kalmaya devam etmektedir.

Bu webinerde öne çıkan seramik malzemelerin mekanik özellikleri diğer mühendislik
malzemeleri ile karşılaştırmalı olarak incelenecek; karakterize etmek ve tasarım amacıyla
istenen elastik modülü, mukavemet, kırılma tokluğu ve sertlik değerlerinin ölçüm yöntemleri
özetlenecek; yapı-özellik ilişkileri incelenecektir.

23 Haziran 2021 Çarşamba, 15:00